Stiger

Stige er et uvurderlig hjelpemiddel for alle huseiere. Tak stige er godt å ha for feiere som skal rense pipe, eller for å få vasket taket enklere. Vi leverer alle typer stiger med montering.

Vi har over 30års erfaring og våre flotte fagfolk kommer med de beste løsningene på ditt prosjekt

Vi leverer bland annet brannstiger som monteres på vegg der du måtte ønske. Vi hjelper deg gjerne med å finne en passene plass å montere rømningsveien på, slik at den blir mest mulig effektiv.

Vi utfører:

Brannstige

En brannstige kan en dag bli veldig viktig å ha, da er det best om den er installert av profesjonelle. Våre stiger er godkjente brannstiger som er utviklet for å tåle høye temperaturer.

1. Plassering

Vi starter med å finne en god plassering for stigen. Det er essensielt at den er ved et vindu eller en annen rømningsvei som er lett tilgjengelig fra innsiden av huset.

2. Montering

Stigen monteres på avtalt vegg og festes på flere steder med spiker eller bolter.

3. Kontroll

Etter montering utfører vi en kontroll av stigen, for å forsikre at stigen er i riktig standard og stabil.

4. Instruksjon

Du vil få en gjennomgang av hvordan du trygt skal bruke den stigen. Vi anbefaler at alle i familien utfører branntest med stigen, slik at man kan være forberedt om noe skulle skje.

Takstige

Sikkerhetsgodkjente

Våre stiger er godkjent ifølge EU-standarder og er sklisikre. Vi utfører montering i henhold til lovverk

Passer til alle tak

Vi tilbyr takstige som passer til alle tak, og kommer gjerne på befaring for å finne den beste løsningen for deg.

Bør jeg ha takstige?

Takstige gjør det gir trygg ferdsel på taket og er en god forsikring for å unngå eventuelle skader. Hvis du benytter piperens, gir det også trygghet til feier.